Einsteckheftstreifen Leitz 6130

38 x 158 mm sand PVC-Hartfolie Pckg/250
Einsteckheftstreifen, PVC, sand